ஓ பெண்ணே..!

கவிஞன் பல எழுதிய கவியின் மெய்யே.!

மாமல்லபுரம்

ஒவ்வொரு கற்களும் ஒர் கதை சுமக்கிறது. கேட்க மறவாதே!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started