வீதி விருது விழா

ஓவ்வொரு கலைக்கும் , கலைஞனனுக்கும் ரசிகன் முக்கியம். என் பூமியில் ஆயிரக்கணக்கான கலைகள் உள்ளது ஆனால் அதை காண கண்களுக்கு நேரம் தான் குறைவு. இப்படி சிதறி கிடக்கும் கலைஞர்களை ஒன்று திரட்டி , ரசிகனின் கண்கள் அனைத்தும் பார்க்க நடக்கும் திருவிழாவே “வீதி விருது விழா”.

என் கண்கள் கண்டதை காணுங்கள்.

.

வீதி கலைஞர்களுக்கு மேடை தந்தோம், மேடை ஏறும் கலைஞர்களுக்கு ரசிகனாய் நின்றோம், என் பாரம்பரிய கலையனைத்தும் மீட்டு எடுப்போம், மீண்டும் எழுவோம் என்று நிமிர்ந்து நின்றார்கள் இளைஞர்கள்!

.

குரலும் – கானமும் ; அந்த பிரழாத நாக்கு, போடும் மெட்டு கேக்குதே எட்டு திக்கும். ஒப்பாரி பாடும் கிழவியின் கதை ஒவ்வொன்றும் கலையே! என்று சரித்திரம் எழுது என்றார்கள்.

அங்கு நான் சின்னஞ் சிறு கண்ணம்மாவை கண்டேன். அவள், பறை ஏந்திய பச்சிளம் மயில். அவள் ஆட மனம் கேக்குதே அவளின் தாளம்.

.

பொய்க்கால் கொண்டான், 9‌அடி உயரம் ஆனான். வேடம் தான் ஆனாலும் அவர்கள் தெய்வ தோற்றம் கொண்டார்கள். ஆரஞ்சு சொக்கா அணிந்த கிழவனும், இளைஞனும் ஒயிலாட்டம் ஒன்று கூடி ஆடினார்கள்.

.

கடவுள் என்று பிடித்து வைத்த சானம் காய்வது போல், பானை பிடித்து தந்த உழைப்பாளியை மறவாதே என்று பாட்டு கட்டினானே கலைஞன் ஒருவன். இன்னொருவன் பெரியார் பாடல் பாட பெண்கள் மான் கொம்பாட்டம் ஆட, நாதஸ்வரமும் பறையும் ஒன்றே இசைத்து புது மயக்கம் தந்ததே.

.

எண்ணூரிலிருந்து மெட்டு போட்டு வில்லுப்பாட்டு இசைக்க மொட்டு வயதில் ஓர் பட்டாளம்.

.

முகிலன் என்ற ஓவியர், வண்ணம் கொண்டு நம் நாட்டின் கருப்பு மையின் தவறை‌ சுட்டி காட்டினான்.

.

நான் கண்ட சிறு நேரம் இவையே.

மீண்டும் மீண்டும் கண்கள் கண்டதை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது.

மீண்டும் 2020-யில் காண்போம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: