ஓ பெண்ணே..!

கவிஞன் பல எழுதிய கவியின் மெய்யே.!

Advertisements

அவளிடம் சொல்ல..

என்னை தொடர்ந்து அவளிடம், என் மொழியும் தோற்றதே..!

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started